Política de devolucions i garantia

Dades de l'empresa

La pàgina web és propietat de l'empresa ETTYDEM SL amb NIF B64598014 qui gestiona tots els continguts i productes. Inscrita al registre mercantil de Barcelona, amb les dades registrals: om 38601, foli 69, full B329908, Inscripció 1ª.

Amb domicili social: Carrer Cardener número 35, baixos de Barcelona i codi postal 08024, Espanya.

Contacte: hello@etiland.com.

Condicions d'ús

En realitzar una comanda i acceptar els nostres termes de condicions, l'usuari accepta les condicions d'ús de la web. S'estableix un compromís entre el comprador i ETIDEM S.L., en el qual la web es compromet a la fabricació i lliurament dels productes seleccionats i el comprador al pagament dels mateixos. Aquest compromís no es pot modificar, llevat que sigui per escrit, no s'hagi fabricat ni enviat encara la comanda web de Etidem accepti aquesta petició de modificació, prèvia valoració del canvi. Per obtenir un bon resultat és important seguir les recomanacions d'ús en tots els nostres productes.

Garantia i devolucions

Garantim la qualitat de tots els nostres productes. Les etiquetes de tela estan fabricades amb cotó (les de cosir) i cotó / polièster (les termoadhesives). Es tracta d'un material suau i hipoalergènic. Les etiquetes de vinil són suau també a frec de la pell. El sistema de fabricació garanteix durabilitat en els nostres productes personalitzats.

La garantia de tots els nostres productes s'estén per un termini de dos anys des del lliurament de la comanda. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que tingui coneixement de el problema.

Així el termini de reclamació és de 2 mesos, per tramitar-pot fer-ho mitjançant el telèfon 671 54 14 23 o de l'electrònica hello@etiland.com i resoldrem el seu cas el més aviat possible, en un temps màxim de 3 dies laborables.

dret a l'desistiment de la compra durant 14 dies naturals des de la recepció de la comanda, per a això haurà de comunicar-per email o telèfon i li enviarem els passos a seguir en funció del producte escollit.

Posem també a la seva disposició un formulari que podrà omplir i enviar a l'adreça hello@etiland.com per fer-nos arribar la seva petició de desistiment.

Formulari de desistiment

Per als productes personalitzat no existeix el dret a l'desistiment de la compra, pel fet que s'han fabricat segons les indicacions de cada client i segons la personalització que ha triat en la comanda.

Quan hi hagi desperfectes, mal funcionament o errors de personalització, impressió de baixa qualitat o altres, es realitzaria la repetició i enviament d'un de nou. Si no s'arribés acord el reemborsament de l'import total de la mateixa incloses les despeses d'enviament. El termini de reemborsament és de 14 dies naturals a comptar de la data de confirmació de reemborsament.

Exemples dels casos més freqüents en què es realitzarà la repetició i nou enviament d'un nou producte de forma gratuïta per al client són els següents:

 • Si el producte no arriba en bones condicions a causa de el transport.
 • Si té algun defecte de fabricació pel que fa a el del material, tant de la tela com de l'termoadhesiu.
 • Si té hagués algun error en l'acabat, text, color, icona, ortografia.
 • Si el producte enviat no correspon amb el producte sol·licitat.
 • Si la quantitat d'etiquetes no correspon amb la sol·licitada.
 • Si s'ha superat el termini de lliurament establert incloent els 5 dies laborables extraordinaris. Es procedirà a la substitució del producte defectuós per un en bon estat en els casos esmentats anteriorment o altres pactats amb el client.

El client haurà de retornar el producte defectuós, a la direcció de l'empresa, exceptuant els casos en què se li indiqui el contrari, en els productes d'etiquetes personalitzades sol ser habitual que no sigui necessari enviar el producte, només una fotografia que demostri el error o desperfecte notificat.

Si ha estat el client qui s'ha equivocat a l'realitzar la comanda, per exemple errors tipogràfics a l'escriure el nom, o errors en l'adreça facilitada, s'estudiarà el cas per solucionar-ho.


Fonaments legals:

A l'ésser un producte personalitzat, tal com marca la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. En el seu Article 103. Excepcions a el dret de desistiment, en concret en l'apartat c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de l'consumidor i usuari o clarament personalitzats. ;

Així mateix a europa també ens reconeix la exepció de no haver d'afrontar desestiment en els 14 dies naturals següents, considerant el producte com personalitzat, on no pot retornar un cop encarregat, queda recollit en la Directiva Europea sobre Drets dels Consumidors 2011/83 / UE, en el seu article 59. veure directiva europa

Procés de devolució o reclamació

Per iniciar el procés de devolució haurà d'enviar un mail a hello@etiland.com o bé des del formulari de contacte de http://www.marcaropa.com/contacto.php.

També pot contactar al telèfon 671 54 14 23, però és aconsellable fer-ho per escrit perquè en quedi constància.

Aquest procés s'ha de fer durant els 14 dies naturals següents a la recepció de la comanda al seu domicili, o passat el termini de lliurament estipulat.

En el mail de reclamació / devolució ha d'indicar les dades següents:

 • El número de comanda per poder identificar la seva comanda.
 • Descripció de la incidència o consulta.
 • Si hi ha algun tipus de defecte, enviar-les per confirmar l'estat defectuós del producte.
 • Si la reclamació es realitza per sobrepassar suposadament el termini de lliurament, si us plau faci abans les següents verificacions:
 • Comprovi que les seves dades de lliurament de la comanda estan completes i correctes. Si veu algun error notifiqui
 • el perquè es pugui trametre a la direcció correcta, si creu que la seva comanda hauria d'haver arribat,
 • comprovi la data en què es va realitzar la comanda i els terminis de lliurament indicats a la web.
 • Si la comanda hauria d'haver arribat s'enviarà de nou.
 • Per a la repetició de comandes per motiu del lliurament amb retard per part de l'empresa que realitza les antregas, deixarem un marge de 5 dies laborables addicionals als terminis establerts de lliurament, per a procedir a la repetició de la comanda sense càrrec per al client.

El producte defectuós no cal tornar-lo, ja que no és vàlid per a cap altre client a l'tractar-se d'un producte personalitzat.

Temps de Devolució

Després de rebre la seva reclamació, contestem cada dia totes les peticions, i el termini màxim per a contestar 3 dies laborables per rebre una resposta de la nostra part. Si la reclamació necessita que enviem novament la comanda, aquest serà enviat pel mateix mètode d'enviament que va pagar, llevat que es pacti un altre mètode diferent durant el procés de devolució.

Així el termini màxim de recepció de l'paquet de substitució seran de 6 a 9 dies laborables a comptar de l'endemà de la recepció de la resolució de reclamació.

Tindrà la seva comanda totalment gratis a casa. Correm amb les despeses d'enviament i fabricació. El producte defectuós ha de tornar-lo, llevat que se li indiqui el contrari.

Consulta terminis de lliurament

Recordeu que el termini de fabricació és de 3-4 dies laborables. Per saber quan rebo la meva comanda, he sumar el termini d'enviament als dos dies de fabricació:

 1. carta ordinària: 3-4 dies de fabricació + 4-8 dies d'enviament = -12 dies laborables
 2. carta urgent: 3-4 dies de fabricació + 2-3 dies d'enviament = 5-7 dies laborables
 3. missatgeria exprés: 3-4 dies de fabricació + 1 dia de enviament = 4-5 dies laborables

JUSTIFICACIÓ Legal:

Per a més informació, vegeu l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació accés a la llei en el BOE.

seguretat SSL

La seguretat és una prioritat per a nosaltres, per això totes les nostres operacions estan garantides mitjançant el certificat de seguretat SSL de 256 bits. Garantim que les comuniciaciones són xifrades i cap tercer podrà interceptar. Les seves dades estan segurs en els nostres servidors situats en Centres de Dades de màxim nivell de seguretat. En cap cas registrem els seus números de targeta o codis pin, o altres. Aquestes dades NOMÉS se'ls sol·licita la plataforma del seu banc. Aquestes dades només se'ls facilita en el moment de l'pagament a la seva pròpia entitat bancària o el nostre banc.